dinsdag 16 juni 2015


Dat is de universele motivatie achter al ons handelen en gedrag.
We zijn echter geconditioneerd om het geluk te zoeken
in alle richtingen, behalve de juiste.
We richten het vizier op dingen buiten onszelf;
op relaties, bezittingen, prestaties en bijzondere ervaringen.
De ontdekking dat de oorsprong van geluk en vrede
in onszelf besloten ligt en permanent toegankelijk is,
is de grootste ontdekking die we als mens kunnen maken.

Nin Sheng
____________________________

De Juni 2015 Zonnewende - Celia Fenn

Het Kosmische Diamanten Hart Activeren
De Nieuwe Aarde Ziel Voortbrengen

De Dieren Terug Roepen

12 Juni 2015 / Celia Fenn


Geliefde Familie van het Licht, jullie Planeet bereikt een belangrijk moment in diens proces van Ascentie en Transformatie. Als jullie het "Gebeurtenis Gebied" binnengaan van de Juni Zonnewende op de 21ste Juni, voelen jullie de binnenkomende en krachtige energieën van de Leeuwenpoort, de 8/8/8 en de laatste Maansverduistering van de tweejarige reeks op de 28ste van September.

Deze gebeurtenissen markeren het definitieve "aarding' proces" van de Kosmische Diamanten Hart Frequenties in/naar de Multidimensionale Aarde Rasters, alsook de Geboorte van de Nieuwe Aarde Ziel. Dit is het werkelijke begin van de Aarde Ster/Planeet als een Multidimensionaal experimenteel werkelijkheidsgebied voor alle Licht Wezens die kozen te incarneren op de Aarde. Dit omvat niet alleen Mensen maar ook alle vormen van leven, inclusief de Dieren en Planten families.

Bij deze prachtige samenkomst van energieën met de Zonnewende, zullen jullie volledig de Diamanten Codes en het Diamanten Licht belichamen door het activeren van het Kosmische Diamanten Hart. Jullie zullen de Nieuwe Aarde Ziel verwelkomen als een krachtig nieuw archetype, en jullie kunnen als jullie dat aldus kiezen, deelnemen aan het terug roepen van de dieren die ermee beginnen de Planeet te verlaten in een massale gebeurtenis van uitsterven.


Het Activeren van het Diamanten Hart: Kosmische Codes … op Aarde 
zoals het in de Hemel is

In Februari van 2014 maakten diegenen van jullie die Sterrenzaden en Galactische Strijders zijn een gigantische Tijdlijn Sprong of verschuiving van deze huidige tijdlijn. Het Groep Ziel werk was om een manier voorwaarts in/naar de Nieuwe Aarde te creëren op deze zeer zware tijdlijn. In dit proces van genezen en balanceren en de Diamanten Codes binnen brengen, zouden de tijdlijn gebieden van de Aarde verenigd zijn zodat alle tijdlijnen gericht waren op een Multidimensionale Nieuwe Aarde waar de mensheid door zou kunnen gaan samen te evolueren en te gedijen met alle andere Aarde Levensvormen. Dit was een heroïsche inspanning door de Familie van het Licht en diegenen van jullie die Vierde Dimensionale Tijd Meesters zijn, om de tijdlijnen in/naar een gemeenschappelijke toekomst van Vrede en Liefde uit te lijnen, jullie waren bedoeld dit te doen door vrede en harmonie in jullie eigen levens te creëren en door te leren hoe het Diamanten Licht en de Diamanten Codes te belichamen. Jullie waren ook bedoeld dit te doen door je diepgaand met de Aarde en de Elementale Energie te verbinden en de kostbare/dierbare creaties terug te roepen om deel te nemen aan de Nieuwe Aarde. Dit is wat er in deze tijd gevierd wordt.

Het Diamanten Hart is de Kosmische Frequentie die belichaamd wordt binnenin de Galaxy om de hoogste frequenties van het Goddelijke Licht en de Goddelijke Creatieve Wil tot uitdrukking te brengen. De Diamanten Codes worden op de Aarde vanuit de Grote Centrale Zon of het Galactische Centrum ontvangen als pulsaties van Diamanten Wit Licht of Vuur. Het hart van de Aarde is in het proces van zich uit te lijnen met deze frequenties, en natuurlijk leren diegenen van jullie die als de familie van het Licht en Ster Strijders werkzaam zijn hoe jullie eigen Diamanten Hart met deze zelfde Kosmische Frequenties uit te lijnen.

Het Diamanten Licht is het meest intense en de hoogste frequentie energie dat nochtans op de Aarde belichaamd werd. Het is een wit vuur dat Liefde, mededogen en creativiteit op zeer hoge niveaus brengt. Het sleutelwoord is "Intensiteit". Wanneer je dit Licht belichaamd dan begin je de intensiteit en passie van het Diamanten Licht te ervaren.

In termen van jullie fysieke lichaam, kunnen er zeer krachtige en waarneembare effecten op alle niveaus zijn. Op het niveau van het lichaam, zullen alle plaatsen waar de frequentie laag is beïnvloed zijn, omdat het lichaam wegdraait uit de lagere frequentie en meer verfijnd raakt. Veel mensen merken dit op in het spijsverteringssysteem, aangezien dit een gebied is waar lage frequentie energieën nog steeds gevonden worden, aangezien mensen eten zonder het bewustzijn van wat zij aan het doen zijn. Op de emotionele en mentale niveaus, zullen alle lage frequentie angsten en ongerustheden wegdraaien en loslaten om vervangen te worden door hogere frequentie energieën. Dit mag voor een tijdje een verhoging geven aan ongerustheid en stress, en aan een overactieve mentale of emotionele energie, terwijl de oude patronen "opgevoerd" zijn als zij getransformeerd worden in/naar een Hogere Frequentie. Houd je niet vast aan wat losgelaten moet worden. Hoe meer jij je vasthoudt aan, hoe moeilijker het zal zijn om voorwaarts te gaan met je leven. Laat met gratie en dankbaarheid los en sta je Hogere Zelf toe jou voorwaarts te leiden in/naar de nieuwe frequenties en de nieuwe versie van jezelf.

In termen van de Aarde zelf, veroorzaken deze intense frequenties veel beweging en verstoring in het weer en andere wereldwijde patronen. In de Stille Oceaan "Ring van Vuur' en andere plaatsen zullen jullie een verhoogde activiteit in de vulkanen en aardbevingen zien als de Aarde in/naar de Hogere Frequenties verhuist en de Planeet zich aanpast aan deze Diamanten Frequenties. De reinigende activiteiten van Vuur en Water zullen in deze tijd zeer waarneembaar zijn.

Geliefden, jullie kozen om naar deze tijdlijn te springen om agenten van de verandering in deze tijd te zijn. Terwijl jullie met deze diepe en intense energieën werken, weet dat jullie met jullie Ziel werken, jullie Zielgroep en jullie Ziel Families. Jullie zijn Meesters van Tijd en Ruimte en jullie creëren een nieuwe tijdlijn voor de Aarde in haar reis door Tijd en Ruimte heen.

De Nieuwe Aarde Ziel het Leven Schenken

Geliefde Familie, sinds de grote energie verschuiving in December 2012, is jullie Planeet in een krachtig proces van Ascentie en Transformatie geweest. Dit proces zal beëindigen in 2017, als jullie volledig de Nieuwe Aarde tijdlijn en de Nieuwe Aarde Ziel het leven schenken binnenin jullie Multidimensionale Fysieke/Lichtlichaam Complex.

Wij, als Engelen en Aartsengelen, werkten met jullie en leerden jullie de Heilige Hart meditatie om jullie toe te staan toegang te verkrijgen tot de Archetypische energieën van Yeshua en Mary Magdalene om het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn te belichamen. Dit was essentieel om voor jullie de "Sterren Poorten" te creëren die de planeet in/naar Multidimensionale Frequenties zou verschuiven.

Na 2012 begonnen de Diamanten Licht Frequenties de Aarde Rasters en Gebieden binnen te komen, en in deze nieuwe Multidimensionale Frequentie werd een Nieuwe Aarde Ziel geboren die het Diamanten Hart van het Nieuwe Aarde Wezen tot uitdrukking zou brengen.

Het Goddelijke Vrouwelijke van het Diamanten Licht brengt zichzelf als de Hogere Wijsheid, Kracht, Moed en Passie tot uitdrukking. Diens Centrum is het hart en het activeert het Sacrale Centrum, het Wenkbrauw Centrum en de Ziel Ster in/naar Stralende Regenboog Frequenties van Intuïtie, Liefde, Passie, Intensiteit en Creativiteit. Zij is de Wijze Vrouw en Strijdster, die met intensiteit en integriteit liefheeft, en wiens focus, als de Grote Moeder, een wit vuur is dat het oude, de chaos, de verwarring wegruimt en ruimte creëert voor een nieuwe creatie van Gouden frequenties en Diamanten frequenties van Hogere Expressies van Goddelijke Liefde en Zegeningen.

Het Goddelijke Mannelijke van het Diamanten Licht brengt zichzelf tot uitdrukking als Creativiteit, Overzichtelijkheid, Kracht, Bekrachtiging en de bekwaamheid om Nieuwe Creaties met Liefde, Intense Passie en Verantwoordelijkheid te structureren. Deze energie is ook in het Hart gecentreerd en activeert de Basis, de Zonnevlecht, de Keel en de Kroon Centrums. Hij is de Krachtige Schepper die orde en harmonie brengt in/naar de manifestatie door zijn creaties van het Gouden Licht en de Diamanten Intensiteit. Hij spreekt zijn waarheid en volgt het pad van zijn Ziel en Hogere Zelf.

Wanneer het Diamanten Heilige Mannelijke en Vrouwelijke in uitlijning komen binnenin je Ziel, schenk je de Nieuwe Aarde Ziel het leven. Je wordt een Stralend Diamanten Licht Wezen wiens intense Licht, Passie en Overzichtelijkheid de weg voorwaarts in/naar de Nieuwe Aarde voor anderen kan verlichtten.

Geliefde Familie van het Licht, met de Zonnewende zullen velen van jullie de "geboorte" van jullie Nieuwe Aarde Ziel in/naar het Diamanten Licht voltooien. Jullie mogen deze intense Vlam van Wit Vuur voelen als het binnenin jullie Hart, jullie Ziel en binnenin iedere cel in jullie Lichaam en Lichtlichaam ontsteekt. Dit zal een kostbaar geschenk en een krachtige transformatie zijn.

De Dieren Terug Roepen en Diamanten Dankbaarheid

Geliefde Familie van het Licht, terwijl jullie met het Diamanten Licht en de Ascentie Energieën werken, zijn jullie je bewust van hoe intens en uitdagend het leven op de Aarde in deze tijd kan zijn. Dit is niet alleen van toepassing op het menselijke leven maar op alle levensvormen op de Aarde.
Terwijl de Aarde verschuift en verandert, wordt het voor vele levensvormen moeilijker om hun sjablonen van het leven in het bestaan op de Aarde vast te houden. Het is Goddelijke Liefde en Creativiteit dat hen hier verankert, maar zij hebben jullie hulp ook nodig.

Jullie oorspronkelijke "missie" op de Planeet was om de Aarde te vullen en om de "Tuin" en de Dieren te verzorgen. Terwijl jullie de Aarde vulden, hebben jullie niet erg veel gezorgd voor de Tuin en diens Levensvormen. Vele Soorten voelen zich diepgaand ongeliefd, aangezien hun leefgebieden vernietigd zijn en hun families opgejaagd en vermoord worden als hulpmiddelen.

In het binnenkomende Diamanten Licht, is het tijd om alle levensvormen terug te roepen, de Tuin te verzorgen, en specifiek de Dieren terug te roepen. Sta hen niet toe om uit te sterven zich ongeliefd en ongewenst voelend!

De Stralende Glans van de Schepping is een kostbaar Geschenk, alles ervan. In deze tijd van de Zonnewende, en de geboorte van de Nieuwe Aarde Ziel, is het ook tijd om jullie Liefde, Waardering en Dankbaarheid voor de gehele Schepping te affirmeren. Roep de dieren terug, laat hen naar huis, naar de Aarde komen, en zich geliefd, geëerd en gewaardeerd voelen in hun natuurlijke omgevingen.
De dieren werden vanuit het Goddelijke Creatie Sjabloon van de Galaxy gecreëerd om jullie metgezellen op de Aarde te zijn. Zij zijn ook "Ziel Familie", en zij zijn "Sterrenzaden" vanuit vele andere systemen en galaxies. Iedere soort brengt een geschenk van de Sterren. Als zij verdwijnen en uitgestorven raken, aldus zijn de zegeningen verloren en de Aarde raakt meer alleen en geïsoleerd.

Geliefden, roep hen terug. Laat hen weten dat jullie harten naar hen en hun aanwezigheid en hun frequenties en hun geschenken hunkeren. Roep hun Zielen en Spirits, en laat hen weten dat jullie hun pijn en lijden gezien hebben. En laat hen weten dat jullie met hen samen zullen werken om een Nieuwe Aarde te creëren.

Het is tijd om de tuin opnieuw geboren te laten worden en om de vele soorten die aan de Aarde geschonken werden te verzorgen. Het is tijd voor een krachtige nieuwe kracht om naar boven te komen, Diamanten Dankbaarheid. Dankbaarheid voor elk levend wezen en hun bijdrage aan de Tuin van het Leven die de Planeet Aarde is, en aan de Galaxy en de Kosmos!
 Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.


Geplaatst door Ulla op 21:14

dinsdag 5 mei 2015

De Kracht van de Ziel en de Kracht van de Geest: Balans Terug Brengen - Mei 2015 - Celia Fenn

Aartsengel Michael
1 Mei 2015 / Celia Fenn

Geliefde Familie van het Licht, in deze afgelopen periode van jullie Ascentie Reis hebben jullie een intense tijd van verandering ervaren, met verduisteringen en Equinox verschuivingen die veel tumult in jullie levens creëerden. Velen van jullie mogen het gevoel hebben dat jullie in jullie eigen levens stuurloos zijn, en zijn niet zeker waar af te slaan. Je mag op een verlichte en bewuste manier goed ontwaakt en op je spirituele reis zijn, en toch nog steeds het gevoel hebben dat je niet echt begrijpt waarom de Aarde in zoveel chaos is en waarom de dingen niet gemakkelijker zouden kunnen zijn.
Inderdaad, Geliefde Familie, tijden van een belangrijke verandering en overgang zijn nooit gemakkelijk op jullie Aarde, maar specifiek nu. Nooit eerder is de Aarde door zo een enorme grote verandering gegaan met zoveel geïncarneerde zielen die allemaal deze verandering samen co-creëren.

Ja inderdaad, dat is de natuur van de Vijfde Dimensie, dat jullie allemaal co-creëren en samen keuzes maken om een andere Werkelijkheid te creëren. Sommigen van jullie zijn ontwaakt en doen dit op een bewuste manier, maar velen zijn nog steeds in de "slaap" staat en maken hun keuzes zonder kennis en gebaseerd op oude energieën en patronen. Dit is waarom er zoveel chaos en verwarring is. Diegenen die nog steeds dezelfde onbewuste keuzes maken, ontdekken dat deze keuzes hen niet naar de plaatsen leiden waar zij willen zijn, en zij raken kwaad en verontrust. Zij streven ernaar om nieuwe keuzes te maken en ontdekken de Nieuwe Werkelijkheid, maar zijn nog steeds zoekende.
Jullie, aan de andere kant, zijn bewust en jullie kunnen zien dat de verschuiving welke in ieder geïncarneerd wezen moet gebeuren is om het ego/verstand te verhuizen naar de Hart/Ziel als het centrum van hun wezen en leven op Aarde.


Dit klinkt gemakkelijk genoeg, maar waarom is het zo moeilijk voor zo velen? Wel, dit is omdat gedurende de recente periode van jullie evolutie het verstand het sterkste component van de meeste mensen en hun wereld geworden is. Het verstand controleert de waarneming/gewaarwording en creëert continuïteit zodat het leven ervaren kan worden als een 'verhaal" dat op een rationele manier doorgaand is en "zin maakt" voor het verstand. Wanneer dingen gebeuren die geen zin schijnen te maken of die niet passen in het verhaal, is het verstand altijd in staat om de dingen glad te strijken en een verhaal te creëren dat verklaart waarom dingen gebeuren, gebaseerd op de ideeën van oorzaak en gevolg in een doorgaande tijdlijn. Echter, als je ontwaakt begin je te zien dat er vele tijdlijnen en vele verhalen zijn, allen worden verteld en spelen zich tegelijkertijd af in jullie werkelijkheid, terwijl zielen creëren en co-creëren.

Dit leidt naar verwarring, aangezien het verstand ernaar streeft om de chaos te ontrafelen en de "waarheid" te vinden. De waarheid is, Geliefden, dat het verstand nooit waarheid kan vinden, want waarheid behoort het Hart en de Ziel toe. Het is alleen hier dat elk Wezen zal vinden wat zij als de waarheid zoeken.

Wat er aan het gebeuren is in deze periode van overgang is dat jullie verstand ernaar streeft om vast te houden aan de dominantie van de verhaallijn en de waarheid van diens verhaal, en wil niet loslaten. Er is een diepe angst dat wanneer het verstand diens eigenaarschap van de "waarheid" loslaat, dat dan alles in elkaar zal storten. Dit is de aanname van jullie gebied van de "psychologie". Echter, wij zouden willen zeggen dat wanneer het verstand "loslaat" en de Ziel toestaat om in te grijpen, dat er een ander perspectief aangaande de Tijd, Ruimte en Werkelijkheid is dat elk wezen bevrijdt om het leven op een hoger niveau van bewustzijn en in harmonie met het Hart en de Ziel te ervaren. Een Nieuwe Droom en een Nieuwe Werkelijkheid is geboren. Jullie beginnen dingen te zien en te ervaren die eerder niet gezien en gevoeld werden, omdat zij verborgen waren door de filters van het verstand. De sluiers zijn opgetild en jullie zien werkelijk  wat er vóór jullie is! 

In deze nieuwe manier van zijn, gaat het verstand door een component te zijn van het verhaal van de Creatie van de Werkelijkheid, maar het domineert en controleert niet. Het wordt de "verhalen verteller" die de verhalen van het Hart en de Ziel in/naar de manifestatie weeft zonder te moeten domineren, controleren of belangrijk te zijn.

De Vierde Dimensie Integreren: Avonturen in Tijd/Ruimte
In de oude derde dimensionale wereld en werkelijkheid, was het gemakkelijk voor het verstand om verhalen en verzinsels te creëren die lineair waren, en dat had bevredigende aanvangen en beëindigingen aangaande dit lineaire continuüm. Het Ego Verstand was altijd gelukkig met de manier waarop de dingen zich ontwikkelden en verklaard konden worden op een lineaire ontwikkelende manier. 

Maar, Geliefde Familie, met de verschuiving van de Aarde naar de Vijfde dimensionale rasters van Licht, en de verschuiving van het bewustzijn, begonnen jullie te ontwaken jegens de werkelijkheid van die vloeibare en stromende dimensie van Tijd/Ruimte die wij de Vierde Dimensie noemen. Dit is waar het concept van de "tijd" gecreëerd werd op tijdspiralen en tijdlijnen, en waar de tijd niet lineair en doorgaand is, maar spiraalsgewijs en circulair, opheffend en op magische wijze afhankelijk is van de vaardigheid en richting van diegenen die creëren.

Deze gewaarwording/waarneming van de tijd als iets dat zelf gecreëerd is en dat voorbij de lineaire eisen gaat van het dagelijkse leven op dit punt, is iets waarvan het verstand voelt dat het dat moet weerstaan. Waarom? Omdat, als het verstand deze waarneming van de werkelijkheid accepteert dan zullen al diens zorgvuldige constructies en verhalen naar beneden komen storten. Ja inderdaad, maar in hun plaats, zal de ziel ingrijpen met een magische en miraculeuze waarneming van de werkelijkheid dat jullie toestaat om een Nieuwe Werkelijkheid en een Nieuwe Ruimte op jullie eigen tijdlijnen te co-creëren, zonder oordeel, beschuldiging, karma of iedere van de andere bijeffecten van de oude werkelijkheid creatie.

Wanneer je verschuift in/naar de Vijfde dimensionale rasters en het Hogere Bewustzijn, open je de weg voor je ziel om jou de aard van een nieuwe Werkelijkheid te laten zien, waar de Ziel het leven vanuit een Galactisch of Kwantum perspectief ziet. Het leven is niet lineair en het is niet eindig! In de rijken van de Ziel, is het leven eindeloos en doorgaand op vele verschillende bogen of spiralen, sommige tegelijkertijd in andere of parallelle tijdlijnen en Universums.

Vanuit dat Ziel perspectief, wat in de Hart centreert, begrijp je dat Creatie komt door en uit Goddelijke Liefde. Je begrijpt dat alle dingen in en uit de manifestatie stromen in overeenstemming met een Goddelijk Plan of Handeling van Creatie, en die verandering en transformatie zijn de aard van het leven zelf. Jullie zijn in staat met gelijkmatigheid te verhuizen door tijden van discontinuïteit en beëindiging, omdat jullie gewaarworden dat beëindigingen altijd gevolgd worden door nieuwe aanvangen. Je voelt geen behoefte om wie of wat dan ook te beschuldigen, je accepteert eenvoudig het einde voor wat het is en kijkt voorwaarts naar de volgende creatie van Licht.

Vanuit jullie Ziel en Hart, Geliefden, zullen jullie een diep gevoel van Acceptatie en Vrede voelen als jullie het stromen van de Goddelijke Creatieve Intelligentie toestaan door jullie heen te gaan als een Creatieve Kracht, jullie de vreugde toestaand van het maken van keuzes en creatie te spinnen op een nieuw en hoger niveau van ervaring.

De Multidimensionale Verhalen van de Ziel
Geliefden, wanneer je weg verschuift van het idee of een "doorgaande" geschiedenis en persoonlijk verhaal, begin je gewaar te worden dat de Ziel multidimensionaal is en op vele niveaus bestaat. Diens verhalen zijn in het verleden en de toekomst en in het huidige moment, wat het punt van oorsprong is.
De Ziel is de Galactische Reiziger en de Diamanten Verhalen Verteller. Het spint het Diamanten Licht van Creatie in/naar een veelvoud van kleuren, lichten, ervaringen en verhalen. Het is jullie genot, Geliefden, om met de Ziel te werken en om deze verhalen en liederen in/naar de manifestatie op jullie Vijfde Dimensionale Nieuwe Aarde te spinnen.

De maand van Mei zal jullie vele kansen/mogelijkheden geven om het houvast van het Ego Verstand losser te maken en uit te lijnen met de creatieve impulsen van de Ziel en het Hart, en jullie zelf op een nieuwe manier tot uitdrukking te brengen.

Als jij je Hart en je Lichtlichaam harmoniseert met de binnenkomende Diamanten Codes of Creatie Codes die ingekapseld zitten in de Galactische en Zonne Licht Transmissies vanuit het Goddelijke Hart en de Raden van Licht, zal jij je "geïnspireerd" voelen om te beginnen je leven als een werk van Goddelijke Inspiratie te creëren. Je zult ernaar streven te harmoniseren met de muziek van je Ziel en van Spirit en in dit Licht leven.

Als je deze overgang maakt, mag je enig ongemak en pijn in het Zonnevlecht gebied voelen. Dit is het deel van het lichaam dat het Ego Verstand representeert, en als het verstand die houvast op jouw werkelijkheid vrijgeeft en loslaat, worden vele oude patronen die pijn veroorzaken losgelaten. Deze loslatingen mogen ervaren worden als fysieke pijn in het verteringssysteem, waar de ervaring zelf "verteerd" wordt, of als verontrusting, slapeloosheid of slechte dromen. De beste manier om hiermee te werken is om gewoon diep adem te halen en het Diamanten Licht toe te staan alle oude patronen van werkelijkheid en stress te ontbinden dat je niet langer meer in je leven nodig hebt. Maak ruimte voor meer Vreugde en Liefde en Overvloed. Maak ruimte voor Dromen en Creativiteit!

De ziel heeft vele liederen om te zingen en verhalen om te vertellen, en is in afwachting van dat moment wanneer je een Galactische Verhalen Verteller wordt, een Sterren Danser of een Zanger(es) van Hemelse muziek, en wanneer je deze creatie in je leven op Aarde grondvest. Als jij je openstelt voor dit Hogere Bewustzijn, zal je gevuld worden met het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn en het Briljante Witte Licht van de Diamanten Lichtcodes. Als je dichter naar je Ziel beweegt, begin je het Briljante Centrum van het Hart van Alles Dat Is te ervaren, wat het Thuis van de Ziel is. Hier, in het Diamanten Licht ervaar je Stilte en Geen Tijd, je ervaart Kosmische Liefde en Goddelijk Multi-modellerend Licht, je ervaart de Diepe Ruimte. En dan, breng je deze terug in/naar je hart en je zingt en danst en schrijft hen in/naar de manifestatie in het "verhaal" dat je leven is!

Dus, Geliefden, als je mediteert of eenvoudig in stilte zit, vraag je verstand om zachtjes diens houvast op je creatie van werkelijkheid los te laten en sta de Ziel/het Hogere Zelf toe een partner te zijn en om je creatie van werkelijkheid te leiden. Adem het Diamanten Licht en de Diamanten Codes in en vul je Wezen met de essentie van het Goddelijke Licht en Vrede … en creëer je Leven als een Avontuur van Liefde en Creativiteit!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.